Home » Sứ Mệnh

Đối với thị trường: Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ truyền thông có chất lượng tốt, chứa đựng giá trị văn hóa đặc sắc vừa mang tính dân tộc vừa hiện đại nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu đa dạng của khách hàng, góp phần tham gia phát triển dịch vụ truyền thông tại Việt Nam.

Đối với cổ đông và đối tác: Cam kết mang lại lợi ích hợp lý, bền vững cho cổ đông và mong muốn là đối tác tin cậy và có hiệu quả với tất cả doanh nghiệp có cùng niềm tin và chí hướng.

Đối với nhân viên: Công ty cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi thành viên trong công ty có thể phát huy tối đa năng lực và tài năng của mình. Mỗi đóng góp của từng cá nhân đều được trân trọng và đãi ngộ xứng đáng. Mỗi thành viên luôn đặt lợi ích công ty lên trên hết. Sự phát triển đời sống vật chất và tinh thần của mỗi thành viên trong công ty là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển chung của công ty.

Đối với xã hội: Kết hợp hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của xã hội bằng việc đầu tư vào các hoạt động đa dạng thuộc lĩnh vực truyền thông vừa có hiệu quả tài chính, vừa có hiệu quả kinh tế xã hội. Công ty mong muốn, thông qua hoạt động của mình góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân, đóng góp vào sự phát triển của toàn xã hội.

Copyright © WORLDSTAR GROUP